ZAŁOŻENIA.

Dwuletni Kurs Systemowy powstał, aby kompleksowo i na poziomie najwyższej jakości wiedzy, szkolić terapeutów systemowych.

Założycielka Szkoły ESS przez 20 lat uczyła się pracy systemowej u wielu znamienitych terapeutów z Polski i ze świata. Ukończyła pierwszą edycję Szkoły Hellingerowskiej i pracy na figurkach i przedmiotach statycznych w Polsce u Gerharda Walpera i Wolfganga Deussera przy Instytucie w Taunusie. Dwóch najbliższych uczniów i asystentów Berta Hellingera i uczestniczyła we wszystkich seminariach Berta Hellingera i jego żony Sophie w Polsce.

Jest też absolwentką innych szkół terapeutycznych i coachingowych, posiada w swoim dorobku terapeutycznym prawie 5 letnie doświadczenie kliniczne i współpracę w prywatnej klinice Dr Preeti Agrawal we Wroławiu.

Jej 20 letnie doświadczenie terapeutyczne, praca z ponad 40 tysiącami klientów w Polsce i na świecie, ale też zdobyte doświadczenie terapeutyczne i biznesowe jest kanwą na której oparty jest plan dydaktyczny i merytoryczny szkoły.

Głównymi założeniami Szkoły są:

 • Zapewnienie najwyższej jakości warunków do przekazania wiedzy o pracy terapeuty systemowego.
 • Udostępnienie i zaprezentowanie merytorycznej i praktycznej wiedzy systemowej, zarysu historii psychologii i powstania pracy systemowej jako jednej z technik pracy z traumą i zapisami w ciele, jego układach i podświadomości.
 • Przekazanie podstaw anatomicznych i fizjologicznych funkcjonowania ludzkiego organizmu, aby lepiej zrozumieć jak w toku ewolucyjnego przystosowania wypracował on mechanizmy obronne, z których tworzone są zależności i współzależności systemowe.
 • Zaznajomienie słuchaczy szkoły ESS z holistycznym podejściem do pracy z człowiekiem, dzięki przedstawieniu różnych technik terapeutycznych w pracy z człowiekiem i grupami.
 • Przedstawienie teorii środowisk systemowych i tworzonych pól morficznych.
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy systemowej we wszystkich obszarach i tematach terapeutycznych w sposób zintegrowany ze środowiskami jakich dotyczą dane zagadnienia. Obszarami tymi są: relacje, zdrowie, sfera zawodowa i finansowa, zaburzenia emocjonalne, psychosomatyczne i autoimmunologiczne.
 • Prezentacja środowisk terapeutycznych polegająca na zajęciach wykładowych i praktycznych z najlepszymi, doświadczonymi terapeutami nurtów wspierających pracę terapii systemowej.
 • Przygotowanie przyszłych terapeutów poprzez ich pracę własną z ważnymi i trudnymi dla nich tematami na zajęciach szkoły i w trakcie prowadzonych przez nich zajęć warsztatowych w podgrupach.
 • Zapoznanie uczestników szkoły z warsztatem terapeutycznym w formie praktycznego przygotowania do tej pracy, sprawdzenia tego przygotowania po ukończeniu całego szkolenia i przeprowadzenie superwizji po pracy praktycznej ujętej w planie dydaktycznym szkoły.
 • Zapoznanie uczestników z systemami marketingowymi aktywnie rozpowszechnionymi na rynku adwertajzingowym, docierania do klientów i odpowiednich grup docelowych, w trakcie zajęć z praktykami i projektantami sprzedaży wizualnej.
 • Zdobycie Zaświadczenia o zdobyciu pełnego przygotowania do wykonywania pracy Terapeuty Systemowego.